STROPUVA PATENTOVANÝ ORIGINÁL 

 

VÝHODY :
Možnosť spaľovať všetky druhy pevných palív (drevoodpad,agropalivá,biopalivá,brikety,pelety a uhlie)
Minimálna obsluha maxi dlhé doby kúrenia (Drevo 31,5hod.,Brikety 3dni,Pelety 4dni,Uhlie až  týždeň) 
Nezávislosť (možnosť chodu bez elektrickej  energie) nieje nutná AN (akumlačná nádrž) 
Ekológia (vysoká účinnosť vo všetkých režimoch)
Úspora (úspornejšie kúrenie v porovnaní s plynovými,elektrickými a inými kotlami až o 1/3)
Kvalita (Litovský patent,predlžená záruka,overená životnosť,druhý krát najlepší kotol roka)
História (prvý inovatívný patentovaný spôsob vrchného horenia na svete)
 

 

 
UPOZORŇUJEME KOTLY STROPUVA SMIE INŠTALOVAŤ LEN CERTIFIKOVANÝ INŠTALATÉR ALEBO FIRMA!
ZÁRUKA PLATÍ LEN NA KOTLY ZAKÚPENÉ U NÁS A NAŠICH PARTNEROCH 
ODLOŽTE SI OPEČIATKOVANÚ POTVRDENKU O KÚPE KOTLA A TECHNICKÚ PRÍRUČKU
 
UPOZORNENIE :Pri kúpe kotla a jeho inštalácie si vyžadujte potvrdenie(pečiatku) v "technickej príručke" zo strany certifikovaných  predávajúcich a inštalatérov. Starostlivo si preštudujte záručné podmienky.PODMIENKY POUŽITIA A PODMIENKY INSŤALÁCIE Údržba, servis a opravy zariadení bez príslušnej pečiatky sa nevykonávajú.Na kotly ktoré nie sú kupované u nás alebo našich certifikovaných partnerov neplatí predĺžená záruka ,servis a nevykonávame ani údržbu a opravy