CENY AUTOMATICKÝCH KOTLOV NA POŽIADANIE !

Mondros má prídavný ventilátor spodného vzduchu (sekundár) pri dreve má byť zatvorený