Doplnky k montáži

 Inštalačný uzol je možné objednať už zhotovený súčastne s kotlom .