STROPUVA PATENTOVANÝ EURÓPSKY ORIGINÁL KTORÝ POCHÁDZA Z LITVY 

 
ZÁRUKA PLATÍ LEN NA KOTLY ZAKÚPENÉ U NÁS A NAŠICH PARTNEROCH 
ODLOŽTE SI OPEČIATKOVANÚ POTVRDENKU O KÚPE KOTLA A TECHNICKÚ PRÍRUČKU
 
UPOZORNENIE :Pri kúpe kotla a jeho inštalácie si vyžadujte potvrdenie(pečiatku) v "technickej príručke" zo strany certifikovaných  predávajúcich a inštalatérov. Starostlivo si preštudujte záručné podmienky.PODMIENKY POUŽITIA A PODMIENKY INSŤALÁCIE Údržba, servis a opravy zariadení bez príslušnej pečiatky sa nevykonávajú.Na kotly ktoré nie sú kupované u nás alebo našich certifikovaných partnerov neplatí záruka, predĺžená záruka ,servis a nevykonávame ani údržbu a opravy 
 
 * POZOR ! Inštaláciu našich kotlov smú vykonávať len vyškolený odborníci! K predĺžnej záruke až 5 rokov je nutné predložiť kúpny doklad ako aj potvrdený záručný list ako aj potvrdenie o odbornej inštalácií a súpis pravidelných revizií . V opačnom prípade táto záruka neplatí .