Teplo bez starosti


Technická Podpora: 

 
K inštalácií kotlov je odporúčené inštalovať tkzv poistný radiátor týchto parametrov 
s10 - 750w, s20 - 1500w, s40 - 2000w ak nie je možný prívod vody k DBV1
Kotly majú 1,5Bar poistné ventily .Neprekračujte túto hranicu !
Nastavte 0,6Bar tlak v systéme a 0,6Bar tlak vo vyrovnávacej nádrži (expanzná nádrž)
 
DODRŽUJTE Odporúčanú inštaláciu !
 
Inštalácia riadiacej jednotky 
 
 
 
Rýchle rady:

PRI DYMENÍ :presvečte sa či máte čistý komín ,v prípade nízkeho tlaku použite ventilátor (Je ho možné doobjednať ku všetkým typom)

prezrite aj medzery medzi zásobníkom na ohrev vzduchu a spaľovacou komorou v prípade nutnosti tento priestor prečistite 

PRI DECHTOVANÍ :skontrolujte teplotu horenia pri nízkej teplote hrozí poškodenie kotla nízkotepelnou koróziou.Príčinou môže byť aj veľmi silný prietok 

znížte ho napríklad aj privretím ventilu ,spomalením rýchlosti čerpadla.Kotly sú prispôsobené na pomalší prietok vody.Skontrolujte vhkosť paliva vlhšie ako 30% nie je vhodné na kúrenie!

PRI PRIEHRATÍ :nikdy nedávajte holé ruky pod poistný ventil ani nechytajte vývod z kotla!K priehriatiu v kotly pri správnej inštalácií nedochádza 

ak sa to stane zavrite prívod vzduchu,zrýchlite prietok a otvorte ventily na maximum.V priebehu minúty sa teplota zníži .Pozor nato aby v kotly a v systéme bola vždy voda 

Prezirte si manuál častejšie 

Kotly pracuju úplne ticho takže ak máte v kotly teplotu vody tak ako si nastavíte nad 55 stupňov nemusíte otvárať dvierka ,POZOR SPODNÉ DVIERKA SLUŽIA LEN NA ÚDRŽBU počas horenia sa nesmú otvárať!

Verím že s kotlom STROPUVA budete spokojný tak ako doteraz každý vlastník tohoto výnimočného kotla

VÝHODY :
Možnosť spaľovať všetky druhy pevných palív (drevoodpad,agropalivá,biopalivá,brikety,pelety a uhlie)
Minimálna obsluha maxi dlhé doby kúrenia (Drevo 31,5hod.,Brikety 3dni,Pelety 4dni,Uhlie až  týždeň) 
Nezávislosť (možnosť chodu bez elektrickej  energie) nieje nutná AN (akumlačná nádrž) 
Ekológia (vysoká účinnosť vo všetkých režimoch)
Úspora (úspornejšie kúrenie v porovnaní s plynovými,elektrickými a inými kotlami až o 1/3)
Kvalita (Litovský patent,predlžená záruka,overená životnosť,druhý krát najlepší kotol roka)
História (prvý inovatívný patentovaný spôsob vrchného horenia na svete)
 
Kotol je možné inštalovať aj takto jednoducho