STROPUVA Teplo bez starosti - Futurity is in simplicity

Kontrola kotlů v ČR

zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.


dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.

Seznam těchto osob na požádani. info@stropuva.net  

Cena kontroly pro kotli firmy STROPUVA ir ko je obvykle okolo xy Kč + náklady za ujeté km.

Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k  posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, rošty, regulační prvky atd..

Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je třeba mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno na výrobním štítku kotle a v návodu k obsluze. Při kontrole předložte vždy návod k obsluze ke kotli.

 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SERVISNÍHO ZÁKROKU SE VŽDY OBRACEJTE NA FIRMU, KTERÁ VÁM VÝROBEK PRODALA NEBO INSTALOVALA!

Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná!

Vzor dokladu o prvedení kontroly kotle na tuhá paliva:

Vzor dokladu o prvedení kontroly kotle na tuhá paliva.pdf (349267)

 

HLADÁME INSTALATÉROV A KONTROLÓROV V CELEJ ČR !! 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

www.stropuva.net